Kunnen uw klanten de BTW van uw kassabon verrekenen


Ondernemers die btw-belaste prestaties verrichten, kunnen de btw in beginsel op aankopen in aftrek brengen. Voorwaarde is dat de btw is vermeld op een factuur die aan de factuureisen voldoet. Een eis is bijvoorbeeld het opnemen van de NAW-gegevens van de afnemer. Op een kassabon staan over het algemeen niet de NAW-gegevens van de afnemer vermeld. Toch kan de btw op deze kassabon onder voorwaarden als voorbelasting in aftrek worden gebracht.

Vereenvoudigde factuur 
Is het factuurbedrag inclusief btw niet hoger dan € 100?  Dan kan een vereenvoudigde factuur worden uitgereikt.

Een vereenvoudigde factuur moet de volgende gegevens bevatten:

  •  1. Factuurdatum  
  •  2. Naam en adres van de leverancier of dienstverrichter 
  •  3. Welke goederen of diensten zijn geleverd 
  •  4. Het te betalen btw-bedrag of de gegevens aan de hand waarvan dit btw-bedrag kan worden berekend.

Een kassabon voldoet meestal wel aan de gegevens die verplicht zijn voor een vereenvoudigde factuur. Beschikt u over één of meerdere kassabonnen met een bedrag niet hoger dan € 100 inclusief btw en bent u zakelijk afnemer van de goederen of diensten? Dan kunt u de btw op deze kassabon als voorbelasting in aftrek nemen. U hoeft dan dus niet te vragen om een factuur die voldoet aan alle overige factuureisen.

Let op!
Bij leveringen en diensten buiten Nederland kunt u meestal geen vereenvoudigde factuur uitreiken. Ook bijvoorbeeld bij intracommunautaire leveringen of afstandsverkopen aan particulieren in een andere EU-lidstaat kunt u als opsteller of ontvanger van de factuur geen gebruikmaken van een vereenvoudigde factuur.

Aftrek voorbelasting vereenvoudigde facturen?  
Of u de btw op één of meer kassabonnen volledig in aftrek kunt brengen, is afhankelijk van de door u verrichte prestaties. Zijn deze volledig belast met btw, dan kunt u uw voorbelasting zoals vermeld op de vereenvoudigde factuur volledig in aftrek brengen. Bij volledig vrijgestelde leveringen of diensten kunt u geen btw in aftrek brengen. Bij facturen die betrekking hebben op gemengde leveringen of diensten kunt u uw voorbelasting deels in aftrek brengen. 

Brandstofbonnen aftrekbaar?
Voor brandstofbonnen van € 100 of meer (inclusief btw) kunt u de btw ook aftrekken, ondanks dat de NAW-gegevens van u als afnemer ontbreken. Voorwaarde hierbij is, dat uw betaling traceerbaar is en de onderneming de afnemer is. Dit kan bijvoorbeeld door de brandstof af te rekenen met een bankpas, creditcard of brandstofpas. Prestaties die worden afgenomen als particulier zijn uiteraard niet aftrekbaar.